Algemene voorwaarden

ICT-Waarborg is een brancheorganisatie waar ICT bedrijven een certificeren kunnen behalen, deze  controleert en bekijkt of het bedrijf voldoet aan de volgende eisen.

 

ICTWaarborg_klein

1. Betrouwbaarheid:
ICTWaarborg kent een certificeringsprocedure die bedrijven toetst op een aantal belangrijke punten. Zodra het bedrijf zijn certificering heeft behaald verdient hij het predicaat ‘betrouwbaar’.

 

2. Deskundigheid:
ICTWarborg staat gerant voor deskundigheid van de bedrijven die een certificeren hebben behaald.

 

3. Duidelijkheid:
ICTwaarborg controleert of de aaneengesloten bedrijven moeten beschikken over duidelijke algemene voorwaarden zoal zakelijk al consument, en dat ze voldoen aan de laatste regelgeving.

 

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan biedt ICTWaarborg u een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

 

  • Voor consument geldt dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.
  • Voor zakelijk is er de mogelijkheid om via ICTWaarborg een Mediation in te schakelen.

 

4. Algemene voorwaarden op maat:
Consumenten die zaken doen met een bedrijf dat lid is van ICTWaarborg kunnen er op vertrouwen dat de algemene voorwaarden volledig voldoen aan de wetgeving en dat er niets in staat dat in het nadeel van de klant is.

 

5. Aansprakelijkheid:
Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product of dienst mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men, tot een jaar na aankoopdatum/de datum waarop de dienst is geleverd, bij Stichting ICTWaarborgFonds terecht voor gebreken die na de garantieperiode onder het begrip non-conformiteit vallen.

 

6. Nakoming garantieverplichtingen:
Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

 

7. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement:
Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

 

8. Zekerheid bij einde bedrijf:
U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.

Klachtenafhandeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

 

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

 

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

 

Van Dulst Automatisering & Beveiliging
Repel 47 | 4926 DD
Lage Zwaluwe | 085 744 1000

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Van Dulst Automatisering & Beveiliging in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

 

Van Dulst Automatisering & Beveiliging gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • relatiebeheer
  • product- en dienstontwikkeling
  • het bepalen van strategie en beleid
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Van Dulst Automatisering, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten.
Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

 

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

 

Gegevensbeveiliging

ICTWaarborg maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

 

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

 

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Van Dulst Automatisering is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van van Dulst Automatiseering vallen.

 

Inzage

U mag Van Dulst Automatisering vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Van Dulst Automatisering verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.
Algemene voorwaarde
De algemene voorwaarden van Van Dulst Automatisering & Beveiliging kunt u hieronder downloaden door op de link te klikken.
Algemene voorwaarden