Wet en regelgeving beveiligingscamera’s

WET EN REGELGEVING BEVEILIGINGSCAMERA’S

Camerabeveiliging en toezicht in je woning, bedrijf of (zorg)instelling, maar ook in je horecagelegenheid, sportverenigingen en winkel kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar wat is nu de Wet en regelgeving beveiligingscamera’s ? Medewerkers en bezoekers te beschermen. Maar de inbreuk op privacy mag niet te groot zijn. Waar is de balans?

De pagina Wet en regelgeving beveiligingscamera‘s info helpt hierbij. Ondernemers, werkgevers en bestuurders mogen alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. De inbreuk op privacy moet zo klein mogelijk zijn. Zo gaat een camera in een pashokje, kleedkamer, behandelruimte of toilet te ver.


VOORWAARDEN ONDERNEMERS, WERKGEVERS EN BESTUURDERS

Ondernemers die een beveiligingscamera willen ophangen moeten deze pagina Wet en regelgeving beveiligingscamera’s goed lezen! Volgens het CBP aan een aantal voorwaarden voldoen:

– Cameratoezicht is alleen toegestaan als het noodzakelijk is. Dat wil zeggen als een ondernemer zijn of haar doel niet op een andere manier kan bereiken en geen andere mogelijkheid heeft die minder ingrijpend is voor de privacy. Ook mag cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.


– Een ondernemer moet een gerechtvaardigd belang hebben om cameratoezicht in te stellen. Bijvoorbeeld om diefstal tegen te gaan of klanten en werknemers te beschermen.


– De ondernemer moet een privacy toets uitvoeren. Dit betekent dat hij de belangen van de klanten en het personeel afweegt tegen zijn eigen belang.


– Een ondernemer is verplicht aan te geven dat zij gebruik maken van cameratoezicht, alvorens een klant naar binnen loopt. Doet de ondernemer dat niet, dan kan het strafbaar zijn.


– Camerabeelden mogen niet langer dan 28 dagen worden bewaard. Beelden van een incident mogen langer bewaard worden totdat de de zaak is afgehandeld.


MAG CAMERATOEZICHT IN EN RONDOM EEN WONING?

Ja dat mag! Als particulier mag je camera’s plaatsen in en rondom uw woning om uw eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen. Wel moeten deze aan een aantal voorwaarden voldoen. De camera moet zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen. Is een camera wel deels gericht op de openbare weg? Of filmt iemand bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de AVG van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens dus ook toezicht. Voelt u zich door de camera van uw buurman aangetast in uw privacy? Kom dan in actie en lees hier verder. Vaak is een goed gesprek met de buurman al een eenvoudige oplossing.


BEWAARTERMIJN CAMERABEELDEN | Wet en regelgeving beveiligingscamera’s

De richtlijn is hiervoor maximaal 4 weken (28 dagen). De camerabeelden mogen niet langer bewaart worden dan noodzakelijk is. Is er een incident vastgelegd (zoals diefstal), dan mogen de betreffende beelden bewaard blijven tot het incident is afgehandeld.


‍VERBORGEN CAMERATOEZICHT

Criminaliteit en interne fraude zijn een groot probleem in het bedrijfsleven. Wordt er veel gestolen of gefraudeerd in een organisatie, dan mogen ondernemers onder bepaalde voorwaarden een verborgen camera inzetten. Het CBP heeft de volgende voorwaarden opgesteld:

– Het lukt niet, ondanks allerlei inspanningen, een einde te maken aan diefstal of fraude.
– Er is toestemming voor het gebruik van een verborgen camera van de ondernemingsraad.
– Het gebruik van de verborgen camera is tijdelijk.
– De inbreuk op de privacy van de werknemers is zo klein mogelijk.
– Betrokken werknemers worden achteraf geïnformeerd over het gebruik van de verborgen camera.
– Het heimelijk cameratoezicht wordt vooraf gemeld bij het CBP. Deze onderzoekt vervolgens of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.

Wet en regelgeving verborgen beveiligingscamera's winkel

BEELDEN PUBLICEREN | WET EN REGELGEVING BEVEILIGINGSCAMERA’S

Op dit moment mogen ondernemers geen beelden zonder toestemming van de officier van justitie publiceren. Ze hebben te maken met beperkende voorwaarden in het strafrecht, portretrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) waarin het verboden is om strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te gebruiken. Deze controleert de beelden op echtheid. Publiceert een ondernemer ze toch, dan overtreedt hij de wet en riskeert hij een boete.

Daarnaast speelt portretrecht een belangrijke rol. Mensen die herkenbaar op de foto staan kunnen via hun portretrecht publicatie van een foto of video verbieden als zij daar een aannemelijk belang bij hebben. Privacy is een belangrijke reden en voor bekende mensen gelden soms commerciële belangen.

Beelden van een camera vertellen niet het hele verhaal. Het is lastige van bewakingsbeelden is dat ze niet alles laten zien. Onderstaande filmpje laat zien hoe verraderlijk het is om slechts een klein deel van het verhaal te zien. Een van de redenen waarom het plaatsen van filmpjes door burgers en ondernemers niet altijd een even goed idee is.


MEER INFORMATIE OVER WET EN REGELGEVING BEVEILIGINGSCAMERA’S

Wilt u meer weten over onze diensten?

Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 085 – 744 1000 of stuur een e-mail naar info@vandulstautomatisering.nl


Neem contact met mij op

Indien u liever heeft dat wij u bellen, dan kunt u hieronder uw naam en telefoonnummer invullen en op de knop bericht versturen drukken zodat wij u kunnen bellen.

Vul hieronder uw Naam en telefoonnummer in en wij bellen u z.s.m. terug

[ninja_forms id=2]
085 - 744 1000